ΕΠΑ.Σ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 
Αρχική     Ιστορικό     Ειδικότητες     Δράσεις     Εκδρομές     Χρήσιμοι Σύνδεσμοι    Νομοθεσία     Έντυπα     Επικοινωνία  

Σύνολο Επισκεπτών Free Hit Counter
Free Counter

Γενικά
Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης θα είναι ικανοί να ασχοληθούν με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων σωληνώσεων για την εξαναγκασμένη ή φυσιολογική κυκλοφορία ρευστών (με τις απαραίτητες συσκευές και όργανα) ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς. Μπορούν να απασχοληθούν σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης κτιρίων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες,  βιοτεχνίες, τεχνικές, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων).

Μαθήματα

Α' ΤΑΞΗ

Μάθημα  (Ώρες / Εβδομάδα)

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής  (2Θ)

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας  (2Θ)

Ύδρευση - Αποχέτευση  (2Θ)

Σχέδιο Ειδικότητας   (3Σ)

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις   9 (3Θ + 6Ε)

Θέρμανση  (2Θ)

Θερμικές Εγκαταστάσεις  5 (1Θ + 4Ε)

Β' ΤΑΞΗ

Μάθημα  (Ώρες / Εβδομάδα)

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων (3Θ)

Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης 8 (2Θ + 6Ε)

Συντήρηση και Επισκευές Κεντρικής Θέρμανσης 10 (2Θ + 8Ε)

Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας (2Θ)

Ειδικές Εφαρμογές Η/Υ (2Ε)

 

Θ: Θεωρία, Σ: Σχέδιο, Ε: Εργαστήριο

Ενημερωτικό Φυλλάδιο
Φωτογραφίες εργαστηρίων

 


Αρχική    Ιστορικό    Ειδικότητες    Δράσεις    Εκδρομές    Χρήσιμοι Σύνδεσμοι    Νομοθεσία    Έντυπα    Επικοινωνία